تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماهاشناسه محصول: 511644
موجود

فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7200تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استخر رو باز (دارای پلان طراحی شده، برش ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیازشناسه محصول: 511146
موجود

فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6400تومان

برچسب ها :

فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز

فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز

فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک فضای اداری (همراه با مبلمان موردنیاز)

این فایل شامل طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتیشناسه محصول: 510811
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی

فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی

فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با سایت پلان پروژه، پلان ها، برش های دقیق و نماهاشناسه محصول: 510307
موجود

فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با سایت پلان پروژه، پلان ها، برش های دقیق و نماها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با سایت پلان پروژه، پلان ها، برش های دقیق و نماها

فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با سایت پلان پروژه، پلان ها، برش های دقیق و نماها

فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با سایت پلان پروژه، پلان ها، برش های دقیق و نماها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک هتل پنج ستاره (دارای سایت پلان پروژه، پلان های کامل، برش های دقیق و نماها)

این فایل شامل طراحی هتل پنج ستاره همراه با سایت پلان پروژه، پلان ها، برش های دقیق و نماها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع قایق ماهیگیریشناسه محصول: 510042
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع قایق ماهیگیری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5400تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع قایق ماهیگیری

فایل اتوکد آبجکت انواع قایق ماهیگیری

فایل اتوکد آبجکت انواع قایق ماهیگیری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع قایق ماهیگیری برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواریشناسه محصول: 509350
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5400تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع آینه دیواری برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع کتابشناسه محصول: 508287
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع کتاب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع کتاب

فایل اتوکد آبجکت انواع کتاب

فایل اتوکد آبجکت انواع کتاب

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع کتاب برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژهشناسه محصول: 507847
موجود

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7800تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استادیوم تنیس (دارای سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماهاشناسه محصول: 507673
موجود

فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استخر المپیک (دارای سایت پلان طراحی شده، پلان، برش ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)شناسه محصول: 507175
موجود

فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5800تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)

فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)

فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)شناسه محصول: 504729
موجود

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی کابینت آشپزخانه (دارای جزئیات طراحی و اجرای دقیق)

این فایل شامل جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویزشناسه محصول: 503534
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویز

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویز

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویز

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع چراغ آویز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع تجهیزات رستورانشناسه محصول: 503137
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع تجهیزات رستوران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5400تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع تجهیزات رستوران

فایل اتوکد آبجکت انواع تجهیزات رستوران

فایل اتوکد آبجکت انواع تجهیزات رستوران

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع تجهیزات رستوران برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژهشناسه محصول: 502327
موجود

فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12400تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مرکز بهداشت (دارای پلان های دقیق و کامل، برش ها، نماها، جزئیات اجرایی و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه)

این فایل شامل طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ های خیابانیشناسه محصول: 501621
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ های خیابانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5400تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ های خیابانی

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ های خیابانی

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ های خیابانی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع چراغ های خیابانی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی بیمارستان قلب و عروق همراه با پلان های کامل، نماها و برش های پروژهشناسه محصول: 501145
موجود

فایل اتوکد طراحی بیمارستان قلب و عروق همراه با پلان های کامل، نماها و برش های پروژه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7200تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی بیمارستان قلب و عروق همراه با پلان های کامل، نماها و برش های پروژه

فایل اتوکد طراحی بیمارستان قلب و عروق همراه با پلان های کامل، نماها و برش های پروژه

فایل اتوکد طراحی بیمارستان قلب و عروق همراه با پلان های کامل، نماها و برش های پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان های دقیق و کاملا اصولی (دارای فضاهای موردنیاز برای یک بیمارستان قلب و عروق؛ برای نمونه اتاق های عمل و مراقبت از بیمار تخصصی) و رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی بیمارستان قلب و عروق همراه با پلان های کامل، نماها و برش ها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تلویزیون همراه با پایه ی نصب به دیوارشناسه محصول: 499669
موجود

فایل اتوکد آبجکت تلویزیون همراه با پایه ی نصب به دیوار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت تلویزیون همراه با پایه ی نصب به دیوار

فایل اتوکد آبجکت تلویزیون همراه با پایه ی نصب به دیوار

فایل اتوکد آبجکت تلویزیون با پایه ی نصب به دیوار

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تلویزیون با پایه ی نصب به دیوار برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت اسنوموبیل (برف رو)شناسه محصول: 499194
موجود

فایل اتوکد آبجکت اسنوموبیل (برف رو)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5400تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت اسنوموبیل (برف رو)

فایل اتوکد آبجکت اسنوموبیل (برف رو)

فایل اتوکد آبجکت اسنوموبیل (برف رو) 

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آبجکت اسنوموبیل (برف رو، اتومبیل مخصوص حرکت روی برف)  برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 

 


فایل اتوکد آبجکت انواع وان حمامشناسه محصول: 498788
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع وان حمام

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع وان حمام

فایل اتوکد آبجکت انواع وان حمام

فایل اتوکد آبجکت انواع وان حمام

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع وان حمام برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 

 


فایل اتوکد طراحی مجموعه ورزشی همراه با پلان های کامل و دقیقشناسه محصول: 497873
موجود

فایل اتوکد طراحی مجموعه ورزشی همراه با پلان های کامل و دقیق

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7800تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی مجموعه ورزشی همراه با پلان های کامل و دقیق

فایل اتوکد طراحی مجموعه ورزشی همراه با پلان های کامل و دقیق

فایل اتوکد طراحی مجموعه ورزشی همراه با پلان های کامل و دقیق

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان های دقیق و کاملا اصولی (دارای فضاهای موردنیاز برای یک مجموعه ورزشی؛ برای نمونه سالن استخر و شنا، استادیوم فوتبال و...) و رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی مجموعه ورزشی همراه با پلان های کامل و دقیق برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت رمپ متحرک (پیاده رو متحرک)شناسه محصول: 497613
موجود

فایل اتوکد آبجکت رمپ متحرک (پیاده رو متحرک)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت رمپ متحرک (پیاده رو متحرک)

فایل اتوکد آبجکت رمپ متحرک (پیاده رو متحرک)

فایل اتوکد آبجکت رمپ متحرک (پیاده رو متحرک)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آبجکت رمپ متحرک (پیاده رو متحرک) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی و رسم جزئیات پلهشناسه محصول: 497257
موجود

فایل اتوکد طراحی و رسم جزئیات پله

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی و رسم جزئیات پله

فایل اتوکد طراحی و رسم جزئیات پله

فایل اتوکد طراحی و رسم جزئیات پله

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل طراحی و رسم جزئیات پله برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش ها و پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع مبل راحتیشناسه محصول: 496441
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع مبل راحتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5400تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع مبل راحتی

فایل اتوکد آبجکت انواع مبل راحتی

فایل اتوکد آبجکت انواع مبل راحتی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع مبل راحتی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)شناسه محصول: 495597
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجراییشناسه محصول: 495225
موجود

فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5800تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی

فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی

فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان و برش دقیق و کاملا اصولی (دارای فضاهای موردنیاز برای یک پلازا (میدان عمومی شهری)؛ برای نمونه محل نشستن افراد و فضای سبز و...) و رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.

 


دانلود پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای درس سوم پنجگانه سواد رسانه ی (1)شناسه محصول: 494946
موجود

دانلود پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای درس سوم پنجگانه سواد رسانه ی (1)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6600تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای درس سوم پنجگانه سواد رسانه ی (1)

دانلود پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای درس سوم پنجگانه سواد رسانه ی (1)

دانلود پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای درس سوم پنجگانه سواد رسانه ی (1)

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:11

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای درس سوم پنجگانه سواد رسانه ی (1)


فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان در حال ورزش کردنشناسه محصول: 494576
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان در حال ورزش کردن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان در حال ورزش کردن

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان در حال ورزش کردن

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان در حال ورزش کردن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع پرسوناژ انسان در حال ورزش کردن (چندین نمونه آبجکت پرسوناژ انسان در حال ورزش کردن - پلان) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت قایق کایاکشناسه محصول: 493203
موجود

فایل اتوکد آبجکت قایق کایاک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت قایق کایاک

فایل اتوکد آبجکت قایق کایاک

فایل اتوکد آبجکت قایق کایاک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت قایق کایاک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی سایت پلان ها و پلان های خود استفاده نمایید.

 

کایاک نوعی قایق است که اسکیمو ها با آن در دریای شمال و کشورهای اطراف قطب شمال رفت‌ و آمد می‌کنند؛ البته راندن کایاک امروزه به یکی از بازی‌ های المپیک تبدیل شده است و به عنوان یک رشتۀ ورزشی شناخته می شود.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع خودروی کامیونشناسه محصول: 492438
موجود

فایل اتوکد آبجکت انواع خودروی کامیون

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت انواع خودروی کامیون

فایل اتوکد آبجکت انواع خودروی کامیون

فایل اتوکد آبجکت انواع خودروی کامیون

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع خودروی کامیون برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی سایت پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت وسایل موردنیاز در سرویس بهداشتی (توالت)شناسه محصول: 491539
موجود

فایل اتوکد آبجکت وسایل موردنیاز در سرویس بهداشتی (توالت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5600تومان

برچسب ها :

فایل اتوکد آبجکت وسایل موردنیاز در سرویس بهداشتی (توالت)

فایل اتوکد آبجکت وسایل موردنیاز در سرویس بهداشتی (توالت)

فایل اتوکد آبجکت انواع خودروی کامیون

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت وسایل موردنیاز در سرویس بهداشتی (توالت) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


1 2